På hösten 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling, SDGs, som en del i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 och målen handlar framförallt att få slut på fattigdom, skydda planeten, skapa välstånd för alla och nå en hållbar värld. I resolutionen om Agenda 2030, som du hittar här, menar man att utrota fattigdom är en av våra största utmaningar för en hållbar utveckling och därför fokus för flera delar av de nya målen. Målen handlar även om mänskliga rättigheter, jämlikhet och empowering kvinnor och flickor. Jag tänkte under våren berätta lite om vad målen innebär och vad de ställer för krav på länder och oss som medborgare.

”Today we are also taking a decision of great historic significance. We resolve to build a better future for all people, including the millions who have been denied the chance to lead decent, dignified and rewarding lives and to achieve their full human potential. We can be the first generation to succeed in ending poverty; just as we may be the last to have a chance of saving the planet. The world will be a better place in 2030 if we succeed in our objectives.” -FNs generalförsamling

FN har tidigare haft de s.k. milleniemålen, vilka man som världssamfund inte nådde upp till. De nya SDG har utvecklats för att fortsätta där milleniemålen inte nådde längre, och göra det ännu bättre. Milleniemålen hade fokus på enbart s.k. u-länder och krävde inte mycket av i-länder, inte heller handlade de om samarbete eller bredare perspektiv. SDG sätter däremot krav på alla stater utifrån deras förmåga och möjligheter. Detta innebär att Sverige, som är ett välutvecklat land, har höga krav på sig att uppfylla delar av SDG.

Till skillnad från de tidigare målen fokuserar SDGs på hållbar utveckling, och gör det ur tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk. Detta är ett integrerat perspektiv som tidigare saknas, och det ger ytterligare tyngd i målen. För att nå målen ligger ansvar hos regeringar, privata företag, civil samhället och enskilda individer.  För att nå dit behövs all hands on deck.

Kunskap är ett av våra viktigaste verktyg för att nå förändring och en bättre värld.

Kram

 

Advertisements