I veckan hörde jag en föreläsning från Källbrinkskolan som arbetar med att NPF-säkra sin verksamhet. Det var dels en riktigt bra och engagerande föreläsare, men det var också ett super intressant och praktiskt ämne som gav många tankar och reflektioner. NPF står för neuropsykologiska funktionsvariationer, och innefattar exempelvis ADHD, men även andra variationer. Att säkra skolan har inneburit både att arbete för barn med diagnos och alla barn med olika variationer i hur man lär sig.

Dels fanns det fantastiska praktiska lösningar som skapade fler möjligheter för alla elever att lära sig bättre. Variationer på hur man arbetar: sittande, stående, avsikt eller i samtal. Redskap för koncentration: hörselkåpor, stressbollar och andra kinetiska verktyg. Tydlighet med färg kodat i schema, mappar och böcker. Tillgänglighet av stöd genom ett välkomnande gemensamt rum för extra stöd och arbetsro. Och anpassningar i lärande genom färre prov och läxor, med mer mål och syfte och varierade redovisningsmetoder.

Hur genialiska de praktiska lösningarna än var så fastnade framförallt tankesättet hos mig. Det var inget nytt, men det var samtidigt en wow-känsla i hur det inte är något som får ta främre rummet för lärande.

Enligt föreläsaren handlade allt om förhållningsätt. Här ingår tanken att man utgår från nyfikenhet, anpassning och att lösa problem. Men också att inte ha onödiga regler som inte fyller en funktion: ex. förbud mot kepsar eller tuggummi eftersom de kan bli brytpunkten föl att något inte fungerar. Mår man bättre, eller koncentrerar sig bättre med keps är den välkommen. Man betonade också att det inte finns något som ”hen kan om hen vill”. Att det inte handlar om en brist på vilja hos eleven, utan om en brist på kunskap som man istället behöver fylla.

Jag tyckte alla de var tankar som var värda att upprepa.

Onödiga regler är inget jag tidigare reflekterat över: jag har alltid varit en sådan som accepterar dem och håller mitt huvud lågt. Men med synen att det kanske är det som är själva hindret från att göra ett bra arbete så är det logisk att de ska vara välkomna. Jag koncentrerar mig bättre om jag ritar samtidigt – respektlöst enligt vissa, men det är ju inget som stör och är något som får mig att lyssna bättre – så det borde helt klart vara något jag får göra. Likaså med andra regler: vissa kanske lär sig bättre genom att stå upp, genom att gå några steg, genom att använda stressboll eller med musik i öronen. Det är variationer vi borde tillåta för alla.

Det här om kunskap, inte vilja är också en så viktig sak. Att misslyckande inte kan skyllas på brist av vilja, för det handlar om brist på kunskap. För mig möts detta dock av att man behöver vilja. Jag kommer inte lyckas med något jag inte vill lyckas med. Min vilja är avgörande, för annars lägger jag hinder för mig själv. Det viktiga är dock att kunskapen finns där. Bara vilja räcker inte utan det behövs kunskap och stöd. Så det är kanske mer vilja och kunskap tillsammans som är det magiska receptet. Har jag fått kunskapen jag behöver så kommer jag vilja, klara det och kanske även tycka att det är roligt.

De här sakerna har suttit på mitt huvud de senaste dagarna. Det är som sagt inte något nytt, men det är endå att öppna ett par ögon som ibland är lite små grusiga. För mig betonar det hur vi behöver varandra, hur vi lär av varandra och hur vi kan finnas där för varandra. Att vara vänlig för du vet inte vart den andra kommer ifrån och vad den kämpar med varje dag.

Advertisements