Search

SustainableBelieving

Tag

agenda2030

SDG 4: God utbilding

SDG 4 är Quality education.  Alltså inte bara utbildning, utan bra utbildning. Det tycker jag är viktigt. I målformuleringen står det till och med som ”Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning”. Här har vi därmed... Continue Reading →

SDG: FNs mål för hållbar utveckling

På hösten 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling, SDGs, som en del i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 och målen handlar framförallt att få slut på fattigdom, skydda planeten, skapa välstånd för alla och nå en... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: