Search

SustainableBelieving

Tag

humanrights

Did you know your electronics supports conflict?

Social sustainability is important to me, and it also what has lead me to look into other aspects of sustainability as this blog shows. Usually I try to find alternatives that are ecologically, economically and socially sustainable. When I have to choose, I prioritize social sustainability. It’s not hard to see why this is the path for me: as a human rights student I care that social sustainability is a way of achieving respect for people’s rights.

During one semester of my bachelor we focused on Central Africa, and on reconciliation processes around the world. A concern of both is Congo. One of the things we spoke of was conflict metals. To be honest I had no idea that a large portion of metals in a common mobile phone comes from mines in Congo. That Congo is the producer of metals is not a problem in itself, the problem is that these are conflict metals. The mining supports several armed groups in the countries, allowing them to continue to control areas using threats, violence and sexual violence – thus the name conflict metals.

Today electronics with material from Congo are made of conflict metals since there is little control of the supply chains which could guarantee conflict-free metals. During the time we read about this in school I was feeling increasingly guilty that the phone in my hand probably supported armed violence against civilians. That’s far from something I want to do, but since it’s already in my hand it’s too late to do anything about it. I thought to myself that with my next phone I would do better.

And here I am: time for my next phone and for me to do better. Therefore I’ve chosen to buy a Fairphone which will arrive at the end of October. Until then I am borrowing my dad’s spare phone. The Fairphone guarantees transparent supply chains which conflict free metals, while reusing what can be reused. As an initiative they have chosen to continue to source their metals from Congo, despite conflict, but to it in a way that supports the common people, free from conflict and with minimal impact on health and the environment. Which in itself sound almost impossible, but as a company they’re getting incredible results. Last year they announced that all metals – tin, tungsten, tantalum and gold – now have conflict-free supply chain and are fair trade. That is just wow.

As a added bonus, and important to me as a human rights tudent, is that they strive for fair working conditions throughout the process by working with manufacturers to constantly improve conditions and relations at the workplace.

I feel so glad now that I´ve ordered it and I know that I am taking a step towards supporting a sustainable and fair process. Every bit I read about it, I feel proud that it can be done, but also optimistically glad that there’s enough people who want to go out of their way to produce a fair and socially sustainable phone instead of finding the cheapest alternative. It’s the sort of thing that restores faith in humanity, so I’m more than happy to put my faith in them.

Advertisements

SDG 4: God utbilding

SDG 4 är Quality education.  Alltså inte bara utbildning, utan bra utbildning. Det tycker jag är viktigt. I målformuleringen står det till och med som ”Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning”. Här har vi därmed flera saker. Bra utbildning. Inkluderande utbildning, däri både utbildning för alla och som är icke-diskriminerande. Och slutligen ett livslångt lärande genom att erbjuda den möjligheten.

FN:s hemsida för SDG kan vi läsa att mycket har gjorts för att öka tillgängligheten av utbildning för alla och att speciellt antalet flickor i skolan har ökat. Hur många som idag kan läsa har ökat jämfört med tidigare. Men samtidigt har vi långt att nå, med exempelvis lika möjlighet till skolgång för både pojkar och flickor. FN har även fakta om utbildning. 91% av barnen i utvecklingsländer går på låg- och mellanstadiet, och ännu fler i industrialiserade länder, men det är fortfarande 57 MILJONER barn som inte går i skolan! Hälften av den 57 miljoner barn som inte går i skola bor i konfliktdrabbade områden. Enligt FNS hemsida för Hållbar utveckling hoppar ett av fem av skolan och 2 av fem barn inte ens chansen att gå i skolan. Barn från fattiga hushåll är fyra gånger troligare att inte sluta skolan, jämfört med barn från rikare hushåll.  Av värdens ungdomar är det 103 miljoner som inte kan läsa, och över 60% av dom är kvinnor. Vi har därmed nått endel (kom ihåg: 90% av världens barn går i skolan!) men det finns långt att nå.

Vad säger då målet?

Mål 4 för god utbildning har flertalet indikatorer som världssamfundet menar att uppnå till 2030. Här ingår, med förklaring från MDG:

 • Att alla barn har tillgång till gratis, jämlik och kvalitativ utbildning.
  -> Detta kräver  att regeringar avsätter mer pengar till skolor för att göra utbildning gratis eller subventionerade, för att öka tillgången på skolor och lärare och för att göra skolmaterial mer tillgängliga.
 • Att alla barn har tillgång till en förskoleverksamhet som förbereder dom för skolgång.
 • Att alla män och kvinnor har praktisk, och ekonomiskt realistisk, tillgång till teknisk och yrkesinriktad utbildning, däribland universitetsstudier.
  -> Speciellt för kvinnor är högre utbildning relativt otillgänglig, då flickor slutar skolan tidigt på grund a giftermål, graviditet eller brist på stöd. Genom att minska universitetsavgifter hoppas man kunna öka antalet kvinnor i högre utbildning.
 • Att ökat de unga och vuxna som har förutsättningar till arbete och entreprenörskap
 • Att utrota ojämlikheter mellan könen i utbildning
 • Att möjliggöra tillgång till skola för alla inklusive flickor, funktionsvarierade, ursprungsfolk och barn från svåra situationer.
  -> Idag finns stora brister i praktisk tillgänglighet, skolresurser för särskilda behov samt även fördomar som lämnar många utsatta utan utbildning och arbete och därmed försvårar deras utsatthet.
 • Att ökat läskunnighet och räknekunskaper hos både barn och vuxna
 • Att ökat kunskaper om hållbar utveckling och livsstil, mänskliga rättigheter, jämlikhet, fred och icke-våld, globalt medborgarskap, kulturell mångfald och kulturers betydelse för hållbar utveckling.
 • Skapa säkra och fredliga utrymmen för lärande för alla barn
 • Öka tillgängligheten av stipendium till högre utbildning i mer utvecklade länder, för unga från mindre utvecklade länder.
 • Öka antalet kvalificerade lärare

(Bilder från FNs hemsida om de globala målen)

Vad har då Sverige framförallt att jobba på?

Jag tänker på kvalificerade lärare som vi behöver fler av så att barn verkligen kan få den kunskap vi vill lära ut. Vi larmas ständigt av för stora barngrupper och lärar-stress. Jämlik utbildning är också något Sverige behöver jobba mycket på, och då främst inte mellan könen utan mellan olika  bostadsområden och grupper.Senaste Skolvärden hade med den oroande skillnaden mellan elever. Jag upplever att utbildning idag varierar otroligt mycket på vart man bor, vilken barkgrund ens föräldrar har. Både på vilken skola man hamnar i och därmed vilka lärare man får, men även vilket stöd man kan få hemifrån och vilka förväntningar lärare har. Och det påverkar de möjligheter som finns efter grundskolan.

Också utbildning inom hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämlikhet, fred och respekt för andra kulturer är något som jag anser behöver ökas. Vi behöver också göra skolan till ett säkert utrymme för barn då många barn idag möter mobbing i skolan – I Sverige blir 600 000 barn och unga mobbade varje år enligt Friends. För att få en mer kvalitativ utbildning behöver barn känna sig trygga i skolan, ha bra lärare och även en vilja att lära sig. Det sistnämnda upplever jag som något vi ibland rör oss ifrån. Särskilt tydligt upplever jag det i kontrast mot mina erfarenheter i Nepal eller exempelvis Malalas historia där utbildning är något enormt värdefullt och bland det viktigaste man kan få. I Sverige är det bara någonting som är där. Jag tror att vi behöver förmedla vikten av utbildning och även lyfta fram det värdefulla i den så att alla barn och unga kan känna att den ger den faktiska verktyg och kunskap för deras liv. Inte bara som ett måste.

Utbildning är därmed inte bara ett område för utvecklingsländer att jobba på för att öka antalet barn i skolan, utan Sverige måste också ta initiativ för att förbättra skolan för både barn och unga. Jag kommer fortsätta skriva mer om utbildning genom bland annat fattigdom i Nepal och konflikt som lyft av Malala. Utbildning är en global och otroligt viktig fråga som ligger till grund för så mycket för det handlar om den kunskap vi behöver för allt annat. Det är en av våra grundstenar.

Kram

Att våga ta emot något nytt

Jag vill ta ett tillfälle här och uppskatta de som vågar se att de har fel och lära sig något nytt. Det är nog bland de bäste egenskaperna man kan ha – att vara ödmjuk för andras kunskap och erfarenheter. Jag önskar jag var bättre på det. Jag har skrivit om att lyssna och lära tidigare, men jag tror på det mer än jag praktiserar det – mest för att jag är rädd för att ha fel – men jag tror verkligen på det.

Min uppskattning just idag var ett gammalt Bones avsnitt. I avsnittet är dom flera som arbetar med ett fall som är kopplat till 9/11, och som jag gör när det handlar om känslor så grät jag. Men det  jag reagerade på här var att när Finn frågar Arastoo om det är för svårt för honom att jobba på fallet, som muslim.

Arastoo: This was not the work of religion. It was arrogance. It was hypocrisy. It was hate. Those horrible men who hijacked those planes hijacked my religion that day, too. They insulted my God. So no, this isn’t too difficult. It’s a privilege to be able to serve this victim, to show him the care and love that was so absent that day.

Finn: Thank you. I’m sorry. And thank you for taking the time to set me straight.

Arastos svar är dels klockrent, men framförallt är det Finns reaktion som bara gör mig så glad o varm och jag bara vill att alla var mer så. Han ber om ursäkt och tackar för att Arastoo tog sig tid att berätta för honom. Helt genuint. Inga meningslösa förklaringar och inget försvar – utan en tacksamhet av att någon kunde visa honom vart hans fördomar gick före medmänsklighet och kunskap.

Så vill jag vara. Jag vill ödmjukt kunna tacka någon som förklarar något som jag aldrig sett eller fördomsfullt antagit. Jag vill att någon tar sig tid att hjälpa mig förstå och bli en bättre människa. För jag vill vara en ännu bättre medmänniska varje dag. Jag blir bara så varm och tårögd av någon som vågar erkänna att de har fel, lyssna på någon annan och verkligen lära sig något nytt. Det är starkt och ärligt mot sig själv. Något värt att stäva mot varje dag.

SDG: FNs mål för hållbar utveckling

På hösten 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling, SDGs, som en del i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 och målen handlar framförallt att få slut på fattigdom, skydda planeten, skapa välstånd för alla och nå en hållbar värld. I resolutionen om Agenda 2030, som du hittar här, menar man att utrota fattigdom är en av våra största utmaningar för en hållbar utveckling och därför fokus för flera delar av de nya målen. Målen handlar även om mänskliga rättigheter, jämlikhet och empowering kvinnor och flickor. Jag tänkte under våren berätta lite om vad målen innebär och vad de ställer för krav på länder och oss som medborgare.

”Today we are also taking a decision of great historic significance. We resolve to build a better future for all people, including the millions who have been denied the chance to lead decent, dignified and rewarding lives and to achieve their full human potential. We can be the first generation to succeed in ending poverty; just as we may be the last to have a chance of saving the planet. The world will be a better place in 2030 if we succeed in our objectives.” -FNs generalförsamling

FN har tidigare haft de s.k. milleniemålen, vilka man som världssamfund inte nådde upp till. De nya SDG har utvecklats för att fortsätta där milleniemålen inte nådde längre, och göra det ännu bättre. Milleniemålen hade fokus på enbart s.k. u-länder och krävde inte mycket av i-länder, inte heller handlade de om samarbete eller bredare perspektiv. SDG sätter däremot krav på alla stater utifrån deras förmåga och möjligheter. Detta innebär att Sverige, som är ett välutvecklat land, har höga krav på sig att uppfylla delar av SDG.

Till skillnad från de tidigare målen fokuserar SDGs på hållbar utveckling, och gör det ur tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk. Detta är ett integrerat perspektiv som tidigare saknas, och det ger ytterligare tyngd i målen. För att nå målen ligger ansvar hos regeringar, privata företag, civil samhället och enskilda individer.  För att nå dit behövs all hands on deck.

Kunskap är ett av våra viktigaste verktyg för att nå förändring och en bättre värld.

Kram

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: