Search

SustainableBelieving

Tag

humanrights

SDG 4: God utbilding

SDG 4 är Quality education.  Alltså inte bara utbildning, utan bra utbildning. Det tycker jag är viktigt. I målformuleringen står det till och med som ”Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning”. Här har vi därmed... Continue Reading →

Att våga ta emot något nytt

Jag vill ta ett tillfälle här och uppskatta de som vågar se att de har fel och lära sig något nytt. Det är nog bland de bäste egenskaperna man kan ha - att vara ödmjuk för andras kunskap och erfarenheter.... Continue Reading →

SDG: FNs mål för hållbar utveckling

På hösten 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling, SDGs, som en del i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 och målen handlar framförallt att få slut på fattigdom, skydda planeten, skapa välstånd för alla och nå en... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: